Loading...
 • The Icelandic Photo Store
  IcelandStockPhotos.com
  The best way to buy your Professional Photos
  Browse catalog
 • One web
  For all the Icelandic Photos you need
  View Photos
 • Signup now
  Find your right shot - Simple and Fast
  signup

Latest images

 • Landmannalaugar from air │ Iceland Landscape Photo

  Landmannalaugar from air │ Iceland Landscape Photo

  Landmannalaugar is a place in the Fjallabak Nature Reserve in the Highlands of Iceland. It is at the edge of Laugahraun lava field, which was formed in an eruption around the year 1477. It is known for its natural geothermal hot springs and surrounding landscape. Landmannalaugar is a truly rare area, both geologically and aesthetically is made up of windswept rhyolite mountains, a rock type that creates a full spectrum of dazzling colors on the mountainside. Shades of red, pink, green and golden yellow all change their tone, keeping in movement with the sun rays and creating an area of wilderness that resembles no place else on earth. Landmannalaugar is primarily known for its natural geothermal baths, hence its name "The People's Pools". For centuries, Landmannalaugar has served as an area of shelter and respite for weary travelers who use these soothing springs as a means to relax after tiring excursions.
 • Abstract riverbed from Langjökull Glacier - Highlands │ Icela

  Abstract riverbed from Langjökull Glacier - Highlands │ Icela

  There is a riverbed coming from Langjökull Glacier leading to Hagavatn lake. On its way down, it splits up in many small rivers making this beautiful abstract in the black sand.
 • Fögrufossar í Sigöldugili │ Iceland Photo Gallery

  Fögrufossar í Sigöldugili │ Iceland Photo Gallery

  Áður en Sigölduvirkjun var byggð rann Tungnaá um þessa sléttu. Síðan var gerð stífla og farvegur grafinn fyrir yfirfallið frá Krókslóni sem nú rennur um þetta gil og hafa því fossar myndast sem koma undan berginu. Ég hef heyrt þrjú nöfn á fossunum, Fögrufossar, Hrauneyjafossar og Lekafossar. Hvaða nafn er rétt, er ég ekki viss um. Kannski eru þau öll rétt. - 0 – The canyon Sigöldugil used to be filled by the river Tungnaá. Most of the water from the lake Krókslón is now forced into conducts to the power plant. But the canyon is still there for our pleasure and the overflow of Krókslón lake. I have heard three names on thease waterfalls, Fögrufossar, Hrauneyjafossar and Lekafossar. Which one is right I'm not shure of. Perhaps they are all right
 • Sogin gorge │ Iceland Photo Gallery

  Sogin gorge │ Iceland Photo Gallery

  Sérkennilegt háhitasvæði upp af Höskuldarvöllum er litríkt leirgil sem kallast því skrítna nafni Sogin og hafa mótast af jarðhita og eldvirkni í iðrum jarðar. Sogin eru í raun leirgil sem ber merki um mikinn jarðvarma og eldvirkni. Ekki eru þar neinir hverir á yfirborðinu en sums staðar má þó finna brennisteinslykt og maður á auðvelt með að ímynda sér að stutt sé niður á bullandi leir og gufustróka. Í gegnum gilin rennur Sogalækur en á Reykjanessskaga eru ekki margir lækir eða ár, þar sem yfirborðið er víðast þakið gljúpum en fallega mosavöxnum hraunum. Sogin eru einkar litrík og minna um margt á Jökulgil á Torfajökulssvæðinu, enda þótt þau séu miklu minni. Þau er því stundum kölluð Litlu Landmannalaugar en ólíkt Torfajökulssvæðinu og hverasvæðinu í Krýsuvík, sem er skammt frá, státa þau ekki lengur spúandi hverum. Engu að síður er svæðið allt sannkölluð útivistarparadís og litadýrð Soganna minnir óneitanlega á olíumálverk. - 0 – A peculiar high-temperature area up from Höskuldarvellir is a colorful clay gorge called the strange name Sogin and has been shaped by geothermal heat and volcanic activity in the bowels of the earth. The suction is actually a clay gorge that shows signs of high geothermal heat and volcanic activity. There are no hot springs on the surface, but in some places you can smell sulfur and it is easy to imagine that it is a short distance down to the steam jets. Sogalækur flows through the gorge, but on the Reykjanes peninsula there are not many streams or rivers, where the surface is mostly covered with porous but beautiful moss-grown lava. The sucks are particularly colorful and reminiscent of Jökulgil in the Torfajökull area, although they are much smaller. They are therefore sometimes called Small Landmannalaugar, but unlike the Torfajökull area and the thermal area in Krýsuvík, which is close by, they no longer have spitting hot springs
 • Jökulsárlón beach │ Iceland Photo Gallery

  Jökulsárlón beach │ Iceland Photo Gallery

  Jökulsárlón er stórt jökullón við rætur Breiðamerkurjökuls í suðurhluta Vatnajökulsþjóðgarðs. Lónið er friðlýst sem hluti af Vatnajökulsþjóðgarði m.a. með það að markmiði að "vernda landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar svæðisins og gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru þess og sögu." Úr lóninu rennur Jökulsá á Breiðamerkursandi. Jökulsárlón er ungt lón en það fór að myndast eftir að Breiðamerkurjökull tók að hopa eftir 1933. Lónið myndast í djúpri lægð sem jökullinn gróf við framrás sína á litlu ísöld, en þá kólnaði loftslag, ís byggðist upp hraðar og jöklar skriðu fram á láglendi. Breiðamerkurjökull gróf 25 kílómetra langa rennu sem nær 200-300 metra niður fyrir sjávarmál frá þar sem Jökulsárlón er nú og upp í átt að Esjufjöllum, undir jökli. Vegna loftslagshlýnunar bráðnar nú Breiðamerkurjökull meira en sem nemur þeim ís er bætist við hann árlega og minnkar þar af leiðandi stöðugt. Samtímis stækkar lónið, en spár gera ráð fyrir því að undir lok 21. aldar muni jökullinn hafa hopað svo að Jökulsárlón nái að rótum Esjufjalla Lónið stækkar eftir því sem Breiðamerkurjökull hopar, en það er nú um 25 km2. Dýpt lónsins mældis 284 metrar árið 2009 en dýpt rennunnar sem Breiðamerkurjökull liggur í teygir sig um 300 metra undir sjávarmál samkvæmt íssjármælingum. Jökulsárlón er dýpsta vatn landsins. Jökulsárlón er ólíkt öðrum jökullónum á Íslandi að því leyti að það iðar af dýralífi. Loðna, síld og aðrir fiskar ganga inn í lónið sem gerir það að fýsilegum bústað landsela og sjófugla s.s. kríu, æðarfugla, helsingja, skarfa og máfa. Umhverfis lónið má oft sjá smáfugla eins og snjótittlinga og sandlóu auk hrafna og skúma, en sandarnir sunnan Vatnajökuls eru stærsti varpstaður íslenskra skúma[5]. Að lóninu austan megin koma stundum h
 • W4A3193-Edit

  W4A3193-Edit


 • Green Moss at Eldvörp Craters │ Iceland landscape photo

  Green Moss at Eldvörp Craters │ Iceland landscape photo

  Eldvörp is a row of scoria and spatter cones formed in the Reykjanes Fires 1210-1240 AD in the Svartsengi volcanic system. The craters lie in a NE-SW trending row, extending from the south coast about 10 km inland, with the north end 2 km west of the Blue Lagoon. The lava emitted from the crater row is one of the most voluminous Holocene lava flows on the Reykjanes Peninsula, covering c. 20 km2.
 • Eldvörp Volcano Craters │ Iceland Photo Gallery

  Eldvörp Volcano Craters │ Iceland Photo Gallery

  Eldvörp - gígaröð frá 13. öld Eldvarpahraun er eitt þeirra hrauna sem runnu í Reykjaneseldum á tímabilinu 1211-1240 Suðurendi Eldvarpagígaraðarinnar er við vestanvert Staðarberg, þar sem hraunið hefur runnið í sjó, en í norðri endar hún tæpa 2 km vestur af Bláa lóninu. Hún er alls um 10 km löng en nokkuð slitrótt. Mest hraunframleiðsla hefur verið í Eldvörpum, skammt sunnan miðju gígaraðarinnar. Flatarmál Eldvarpahrauns er um 20 km2. Gígarnir á Eldvarpagígaröðinni eru gjall- og klepragígar og eru sumir þeirra allstæðilegir. Hraunið er ýmist slétt helluhraun, uppbrotið helluhraun eða úfið kargahraun. Jarðhiti er í Eldvörpum er nýttur til orkuframleiðslu í Svartsengi. - 0 – Eldvörp – Crader row from 13th century A.D. Eldvörp is a row of scoria and spatter cones formed in the Reykjanes Fires 1210-1240 AD in the Svartsengi volcanic system. The craters lie in a NE-SW trending row, extending from the south coast about 10 km inland. The lava emitted from the crater row is one of the most voluminous Holocene lava flows on the Reykjanes Peninsula, covering c. 20 km2.
 • Strandarkirkja │ Iceland Photo Gallery

  Strandarkirkja │ Iceland Photo Gallery

  Strandarkirkja er kirkja við Engilvík á Suðurstrandavegi. Kirkjan var kirkja íbúa í Selvogi og bjó prestur í Vogsósum uns brauðið var lagt niður árið 1907. Strandakirkja er þjóðfræg vegna áheita og helgisagna. Strandarkirkja stendur við skerjótta og hafnlausa Suðurstöndina. Þar hjá er viti. Í kirknatali Páls Jónssonar biskups í Skálholti sem er að stofni til frá um 1200 er kirkjan á Strönd nefnd. Sennilegt er að lending í víkinni hafi verið um Strandarsund sem er suður og austur af kirkjunni. Núverandi kirkja var reist 1888 og endurvígð eftir endurbætur 14. júlí 1968 og endurbætt frekar og endurvígð aftur 13. október 1996. Elsta helgisögnin um Strandarkirkju er að Gissur hvíti hafi gert kirkju þar á 10. og 11. öld úr kirkjuvið sem Ólafur Tryggvason Noregskonungur sendi hann með frá Noregi. Önnur sögn er að Árni nokkur formaður hafi reist kirkjuna úr smíðavið sem hann kom með frá Noregi. Þriðja helgisögnin er um ungan bónda frá uppsveitum Árnessýslu sem fer til Noregs að sækja smíðavið í hús sín en lendir í sjávarháska og hafvillum og dimmviðri og veit ekki hvar skipið er. Hann ákveður í örvæntingu sinni að gefa allan smíðaviðinn til kirkjubyggingar á þeim stað þar sem hann næði landi heilu og höldnu. Þá sá hann ljósengil framundan stefni skipsins og verður sá engill stefnumið sem hann stýrir eftir. Hann lendir í sandvík milli sjávarklappa og þá hvarf engillinn. Skipsmenn sáu í birtingu morguninn eftir að þeir höfðu verið leiddir eftir bugðóttu lendingarsundi milli boðaskerja á úthafsbrimströnd. Var hin fyrsta Strandakirkja reist úr viðnum sem kom úr skipinu. Vorið 1950 var reistur minnisvarði um kraftaverkið í Engilsvík norðvestan við kirkjuna. Minnisvarðinn sem er standmynd á stalli sem sýnir hvítklædda konu sem heldur á skínandi krossmarki er eftir Gunnfríði Jónsdóttur myndhöggvara og nefnist Landsýn. Árið
 • Hrafntinnusker Geothermal area in the Highlands │ Iceland Phot

  Hrafntinnusker Geothermal area in the Highlands │ Iceland Phot

  Hrafntinnusker er einstakur staður, jafnvel í fjölbreyttri landslagsflóru Íslands. "Hrafntinnusker er fjall eða stór hryggur á íslenska hálendinu. Það er eldfjall sem flestir jarðfræðingar gera ráð fyrir að muni ekki gjósa í bráð. Fjallið dregur nafn sitt að fallegum glersteini “Hrafntinna/Obsidian” sem liggur út um all á svæðinu. Hrafntinna er afbrigði náttúrulegs glers, sem myndast í eldgosum þegar feldspatshraun kólnar og storknar mjög hratt, en kristallast ekki. Hrafntinnan er Líparítgler og er hrafnsvört eða dökkgrá á lit með glergljáa. Hrafntinna flokkast sem storkuberg og steindarlíki en ekki til steinda þar sem hún er ekki kristölluð. Hún samanstendur aðallega af kísli (SiO2) eða rúmlega 70% og samsetning hennar er mjög svipuð og í graníti og líparíti. Vegna þess að hrafntinna kristallast ekki geta hvassar hliðar hennar orðið næstum jafn þunnar og sameind. Hrafntinnan er heillandi jarðfræðilegt fyrirbæri sem við lítum á sem þjóðargersemi og er stranglega bannað er að fjarlægja hana. Þótt síðari helmingur nafnsins á fjallinu sé sker en ekki fjall, er það talið vera í samræmi við nafnahefðir á austurhluta láglendisins umhverfis Syðri Fjallabak. Skaftfellingar kölluðu fjöll er komu upp úr jökli sker og fyrri hluti nafnsins segir sig sjálft enda má finna hér gríðarlega fallega hrafntinnu. Sker þýddi fyrrum ekki bara hólmi í sjó, heldur líka jörð sem stendur upp úr jökli. Þannig hefur semsé glitt í Hrafntinnusker (1128 m.y.s.), meðan Torfajökull huldi allt svæðið umhverfis það. Leifar af jöklum má greinilega sjá í vestanverðu Hrafntinnuskeri en þeir hafa þó látið verulega á sjá síðustu áratugina. Enn er jökull í Skerinu og undir honum heitir hverir sem hola hann að innan á ýmsa lund. Eins heillandi og íshellarnir eru, eru þeir líka mjög hættulegir, þar sem enginn veit í raun hvenær hlutar detta úr lofti e

BE INSPIRED. GET PROFESSIONAL PHOTOS.

Featured images

Exclusive content